FANDOM


”Nätverka” betyder i Parkliv att tjata (även till viss del ”stalka” och trakassera) sig till en kontakt med någon som den nätverkande hoppas ska leda till framtida karriärmöjligheter och ett jobb som liknar den nätverkandes egen fritid.